Aktuella Evenemang

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till föreläsning den 12 maj 2022 med Kerstin Neander!


Kerstin Neander är fil dr, socionom och Marte Meo supervisor. Kerstin arbetade med späd- och småbarnsfamiljer på Gryningen i Karlskoga under många år och har sedan början 2000-talet forskat, handlett och undervisat om samspel mellan barn och föräldrar.

****************************************************************************************************************

Maria Aarts, Marte Meos grundare kommer till Hässleholm på sin föreläsningsturné runt om i världen den 18 Maj 2022.

Marte Meo –”Av egen kraft” Lär dig förstå och läsa budskapet som döljer sig bakom
det problemskapande beteendet!!


*************************************************************************************************************’

SVERIGEKONFERENSEN 11 FEBRUARI 2022 INSTÄLLD!

På grund av rådande omständigheter har styrelsen idag (10/1) fattat beslut om att ställa in planerad konferens i Stockholm den 11 februari 2022. Det känns väldigt tråkigt men nödvändigt med anledning av den smittspridning som finns idag. Konferensen kommer inte att erbjudas i digital form.

Vi har en förhoppning att kunna hålla konferensen med samma innehåll vid ett senare tillfälle. Oklart när det kan tänkas ske men håll utkik på hemsidan och Facebook efter mer information!

De som redan betalt konferensavgiften kommer att bli återbetalda snarast möjligt.

ÅRSMÖTET: kommer att ske i digital form (via zoom) den 11 feb. 2022. Kl. 12.00. Avsätt en timme. Medlemmar i föreningen kommer att få ytterligare information direkt via mail med instruktioner om hur man anmäler sig.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, Svenska Marte Meo-föreningen

****************************************************************************************************************

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är marte.jpg
Marte meo – gruppen i väst

Marte Meo i elevhälsoarbete

Meo- gruppen i Väst inbjuder till ett dialogcafé på Briggen i Göteborg
den 11 november 2021 med Lotta Ekberg Specialpedagog på Stöd och Utvecklingsenheten Båstad kommun. Lotta är utbildad Marte Meo-terapeut, Marte Meo vägledare samt Marte Meo handledare.

Under detta dialogcafé kommer hon att med stöd av filmer och berättelser beskriva hur hon använder Marte Meo i elevhälsoarbetet inom grundskolan i Båstad. Under dagen ges också tillfälle att i smågrupper dela erfarenheter av Marte Meo- arbete inom elevhälsan.
Alla deltagare som går Marte Meo utbildning till Marte Meo terapeut eller Marte
Meo vägledare är välkomna att delta på detta dialogcafé. Vi inbjuder även er som tidigare gått Marte Meo utbildningar. Vår intention med dialogcaféerna är dels att utveckla kunskap kring Marte Meo men även att skapa och hålla vid liv nätverk inom området.

Tid: Torsdagen 11 november 2021 kl 9-15

Kostnad: För er som går utbildningar inom M M i Väst utgår ingen kostnad.
För övriga är kostnaden 800:-+moms Grupprabatt så att 5:e går gratis om
gemensam faktura.

Lokal: GCK:s lokal på Briggen, Fjärde långgatan 5 i Göteborg. Dörrkod 3197

Info: Monica Möllerstrand 0706-295 958 monica@mollerstrand.se  
Åse Ljungquist 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se

I Marte Meo-gruppen i Väst ingår
Åse ljungquist relation och kommunikation ab
Monica Möllerstrand AB som del av GCK AB

****************************************************************************************************************

Marte Meo – gruppen i Väst

Marte Meo – gruppen i Väst bjuder in till dialogcafé

Marte Meo dialogprinciper ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

Marte Meo-gruppen  i Väst inbjuder till digitalt dialogcafé den 8 juni 2021 med psykolog Emmy Sjöqvist Marte Meo-handledare under utbildning.

Emmy, som är psykolog inom BUP, ställer sig här frågan vilka Marte Meos dialogprinciper egentligen är och hur de kan utgöra en brygga mellan de teorier hon använder sig av i sitt arbete på en barnpsykiatrisk späd- och småbarnsmottagning och det konkreta samspelet, som utspelar sig mellan barn och föräldrar, sekund för sekund, i det vardagliga livet. Utifrån detta har ämnet för dialogcaféet blivit dialogprinciperna ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Emmy kommer under dagen att  genom föreläsning och inbjudan till reflektioner i smågrupper gå igenom dialogprinciperna och tar hjälp av anknytningsteorin för att utveckla förståelsen av dem och varför de är viktiga.

Alla deltagare som går Marte Meo utbildning till Marte Meo terapeut eller Marte Meo vägledare är välkomna att delta i vårt digitala dialogcafé. Vi inbjuder även er som tidigare gått marte meo utbildningar. Vår intention med dialogcaféerna är dels att utveckla kunskap kring marte meo men även att skapa och hålla vid liv nätverk inom området.

Tid: Tisdagen 8 juni 2021 kl 9-15

Kostnad: För er som ej går  utbildningar inom M M i Väst är kostnaden 500:-+moms  Grupprabatt så att 5:e går gratis om gemensam faktura.

När ni anmäler er via er handledare eller i eget mail till oss får vi er mailadress och skickar en  zoom-länk

Info :    Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se  

Åse Ljungquist 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se

****************************************************************************************************************