Aktuella Evenemang

Svenska Marte Meo-föreningens styrelse kan med glädje meddela att vi kommer kunna genomföra och erbjuda Marte Meo intresserade en spännande föreläsning med Stina Balldin, i samband med föreningens årsmöte den 19: mars 2021 kl. 8.30 – 12.00 (årsmöte mellan 11.00 – 12.00). Både årsmöte och föreläsning kommer att ske i digital form. Nya tider kräver förändringar och det är med spänning som vi i styrelsen utforskar nya möjligheter till att nå ut och sprida kunskap om Marte meo metoden. 

Stina Balldin är socionom, Marte meo terapeut, Licensed supervisor och doktorand på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Stina kommer i samband med föreningens årsmöte att presentera: Video feedback som forskningsfält. Marte Meo och samordningsmöten (MOS) – en intervention i förskola och skola för barn mellan 3 – 12 år. 

Inbjudan till digital konferens och årsmöte 210319

https://www.martemeoforeningen.se/anmalningsformular/

*************************************************************************************************************

NORDISK KONGRES (19.) 20. OG 21. MAJ 2021 – MARTE MEO BASIC

https://www.martemeo.dk/arrangementer/