Styrelse

Från vänster: Andrea, Marie, Åsa, Kicki och Bernice.

Ordförande: Marie Gilbert

Sekreterare:  Åsa Mood

Kassör: Andrea Garcês

Ledamot: Kicki Banke Düberg

Ledamot: Bernice Petrini