Styrelse

Ordförande: Katarina Sjödin, Sollentuna

Sekreterare:  Anna Eliasson, Västerås

Kassör: Gun-Britt Sjögren

Ledamot: Ingela Asp, Helsingborg

Ledamot: Bernice Petrini, Stockholm

Ledamot: Johanna Anttila, Malmö

Ledamot : Helen Jönsson, Malmö

På bilden från vänster: Bernice, Johanna, Gun-Britt, Katarina, Helen, Ingela och Anna.