Aktuella kursstarter

Inbjudan till Marte Meo terapeututbildning i Göteborg 2021

Inbjudan till Marte Meo utbildning i Lund 2021

Carina Hedenborg erbjuder utbildning till Marte meo terapeut. Nästa intag är den 16/2 2021 och platsen är i Lund, Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund.

Anmälan görs via mail: carina.hedenborg@humana.se

Marte meo terapeut och vägledarutbildning hösten 2021

– För behandlare, pedagoger och handledare

Mari Mattsson erbjuder utbildning till Marte meo terapeut och vägledare i Malmö med start hösten 2020.

För mer information, anmälan och kontaktuppgifter se nedan.

https://www.martemeoforeningen.se/wp-content/uploads/2020/07/Inbjudan-MM-utb-höst-2020-1.pdf