Aktuella kursstarter

 

Marte meo utbildning i Stockholm hösten 2024.

Agneta Linnerhed, socionom, familjeterapeut med lång erfarenhet inom socialtjänsten/barnpsykiatrin.

Information och anmälan  finns på hemsidan nedan. Det finns platser kvar inför kursstart

www.linnerhed.se

 

Marte Meo utbildning i Skövde våren 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med familjer och vill utveckla ditt arbete med samspel. Syftet är att stödja föräldrar och andra omsorgspersoner att se behov och resurser hos barnet/ungdomen samt se de egna möjligheterna att påverka samspelet i en positiv riktning. Med hjälp av videosekvenser filmade i den konkreta verkligheten kommer du att lära dig att stärka positivt samspel och initiera förändringsprocesser. Metoden gör det möjligt att ”fånga” och stanna upp inför detaljer och lära känna barnets signaler och uttryckssätt.Utbildningen sträcker sig över fyra terminer med fem heldagar per termin, där teori varvas med handledning. Familjearbetet bygger på en systemteoretisk grund och i utbildningen ingår samspelsteori, mentalisering och anknytningsteori kopplat till Marte Meo som metod. Examination sker av en licensierad supervisor. För att bli godkänd som Marte Meo-terapeut ska man ha deltagit i handledningen/utbildningen samt arbetat under handledning med minst fem familjeprocesser. 

Kursstart: Våren 2024 (därefter löpande intag i mån av plats)

Plats: Skövde
Kostnad: 15000 kr (ex. moms)/termin

För frågor och ytterligare information, kontakta mig gärna via e-post info@utvecklingochsamtal.se eller via telefon 0730-428496.

 

Marte meo utbildning i Stockholm våren 2024.

Agneta Linnerhed, socionom, familjeterapeut med lång erfarenhet inom socialtjänsten/barnpsykiatrin.

Information och anmälan  finns på hemsidan nedan

www.linnerhed.se

 

Inbjudan till Marte Meo utbildning i Lund 2023

Carina Hedenborg erbjuder utbildning till Marte meo terapeut. Nästa intag är den 20/8 2023 . Platsen för utbildningen är Lund.

Anmälan görs via mail: carina.hedenborg@samspelifokus.se

Marte Meo utbildning i Stockholm

Marte Meo terapeut är en utbildning för dig som arbetar med familjer och avser att använda metoden i behandlande syfte. Syftet är att stödja föräldrar och andra omsorgspersoner att se resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsbefrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

KURSLEDARE:  Agneta Linnerhed – med lång erfarenhet inom socialtjänsten och barnpsykiatrin som familjeterapeut. Marte Meo terapeut och handledare/ supervisor

***************************************************************************************************************

I Augusti 2022 startar Karin Hedström utbildning till Marte Meovägledare i Nyköping. För mer information, ta kontakt med Karin

Karin Hedström, specialpedagog, nås på telefonnummer 0155-24 80 51, 073-325 31 28 eller 070-444 38 04

Välkommen till Marte Meo-utbildning i Göteborg,
med start den 5 september 2022

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med familjer och vill utveckla ditt arbete med
samspel. Du får lära dig att initiera och stödja förändringsprocesser med filmens hjälp.
Utbildningen vänder sig också till dig som arbetar som familjehemssekreterare och vill
använda dig av ”Gåvopaket” vid nyplaceringar i familjehem. ”Gåvopaket” är en Marte
Meo-intervention som är till för att stödja barnet vid nyplacering i familjehem.

Kursledare: Ann-Louise Löwendahl, socionom, Marte Meo-terapeut, Marte Meosupervisor/utbildare & handledare samt handledare i psykosocialt arbete, med lång
erfarenhet av samspels- och familjebehandling inom socialtjänsten

****************************************************************************************************************

Marte Meo utbildning i Stockholm med Start hösten 2022

Marte Meo terapeut är en utbildning för dig som arbetar med t.ex. familjer och avser att använda metoden i behandlande syfte. Syftet är att stödja föräldrar och andra omsorgspersoner att se resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsbefrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning. Arbetet utgår från förälderns/omsorgsperson egen frågeställning.

Vi kommer under utbildningen/handledningen varva teori och praktik. Vi träffas 1 ggr/mån en heldag.  Utbildningen löper över 2 år (4 terminer) totalt 20 utbildningsdagar, ca 200 timmar. Tillkommer kostnader för examination.

Kursledare:  Agneta Linnerhed – med lång erfarenhet inom socialtjänsten och barnpsykiatrin som familjeterapeut. Marte Meo terapeut och handledare/ supervisor

****************************************************************************************************************

Marte Meo utbildning

Arbetar du med tidiga insatser till småbarnsfamiljer och vill utvecklas som behandlare? Ta chansen, nu erbjuds utbildning till reducerat utbildningspris!

Marte Meo – terapeut är en gedigen utbildning för dig som arbetar med familjer. Lämplig bakgrundsutbildning är exempelvis psykolog, socionom, beteendevetare, socialpedagog. Metoden är kraftfull och hjälper föräldrar att utveckla samspelet med sitt barn.  

Kursledare: psykolog Frida Dahlbäck, som går i handledarutbildningen hos Åse Ljungquist och Monica Möllerstrand, båda erfarna Marte Meo-utbildare och licensed supervisors.

****************************************************************************************************************

Inbjudan till Marte Meo terapeututbildning i Göteborg 2021

*******************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************

Marte meo terapeut och vägledarutbildning hösten 2021

– För behandlare, pedagoger och handledare

Mari Mattsson erbjuder utbildning till Marte meo terapeut och vägledare i Malmö med start hösten 2020.

För mer information, anmälan och kontaktuppgifter se nedan.

https://www.martemeoforeningen.se/wp-content/uploads/2020/07/Inbjudan-MM-utb-höst-2020-1.pdf