Licensed Supervisors

Stina Balldin, Socionom och doktorand i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds Universitet, e-mail:  Stina.balldin@soch.lu.se                                                              Kontaktuppgifter: Hålvägen 4, 227 63 Lund                                                                                    Telefon: 0733-22 99 74

Azarina Kander Birgersson, Specialpedagog i förskola & särskola, Förskollärare, Pedagogista & Ateljerista. azarina.nu  Önskas Marte Meo utbildning så tag gärna kontakt med mig för att ingå i en grupp, även möjligt att ordna på annan ort vid större grupp.  Kontaktuppgifter: info@azarina.nu   Telefon: 0700-999805 Azarina Kander Birgersson 

Monica Hedenbro, Socionom och leg. Psykoterapeut, med.dr.                                                Föreläser – nationellt samt internationellt. Kontakt via mail eller hemsidan.            www.hedenbro.se                                                                                          Kontaktuppgifter:Nockebyvägen 82, 167 75 Bromma.                                                                    Telefon: 08-373300                                                                                                                                  Monica Hedenbro 

Anna-Greta Ledin, Leg.psykolog  Specialist i klinisk psykologi särskilt Handledning-konsultation och diagnostik-utredning. www.compccc.com                                         Kontaktuppgifter: Competence Center CCC, Eldsmark 118, 896 91 Husum.                                  Telefon: 070-338 89 16                                                                                                                               Anna-Greta Ledin

Åse Ljungqvist Svantesson, Socionom, leg psykoterapeut.                                                      Startar utbildningsgrupper kontinuerligt. www.relationochkommunikation.se Kontaktuppgifter: Öglunda Björkstigen 2 532 92 Axvall.                                                                  Telefon: 0511-633 49 alt. 070 63 65 849                                                                                                       Åse Ljungqvist Svantesson

Mari Mattsson, Leg.psykolog,leg.psykoterapeut.                                                                                Startar 2 utbildningsgrupper om året. En gruppstart per termin. Kontakt via hemsidan. www.marimattsson.com                                                                                                            Kontaktuppgifter: Psykologbyrå AB Regementsgatan 90, 217 51 Malmö.                                Telefon: 040-18 19 95 alt. 0704-67 80 93                                                                                                   Mari Mattsson

Monica Möllerstrand, Socionom.Leg.psykoterapeut.                                                                    Startar nya utbildningsgrupper kontinuerligt.                                                                    Kontaktuppgifter: Familjeterapeuterna Korsvägen AB Södra vägen 61, 412 54 Göteborg.  Telefon; 0706-295958                                                                                                                                Monica Möllerstrand

Marlén Nilsson, Metodutvecklare i Marte Meo, Örnsköldsviks Kommun. Äldreomsorg, Psykogeriatrik, LSS                                                                                                                    Kontaktuppgifter: Sjukhusgatan 1, 891 35 Örnsköldsvik.                                                              Telefon:  076-1187091                                                                                        marlen.nilsson@ornskoldsvik.se