Licensed Supervisors

Monica Hedenbro, Socionom och leg. Psykoterapeut, med.dr.                                                Föreläser – nationellt samt internationellt. Kontakt via mail eller hemsidan.            www.hedenbro.se                                                                                          Kontaktuppgifter:Nockebyvägen 82, 167 75 Bromma.                                                                    Telefon: 08-373300                                                                                                                                  Monica Hedenbro 

Anna-Greta Ledin, Leg.psykolog  Specialist i klinisk psykologi särskilt Handledning-konsultation och diagnostik-utredning. www.compccc.com                                         Kontaktuppgifter: Competence Center CCC, Eldsmark 118, 896 91 Husum.                                  Telefon: 070-338 89 16                                                                                                                               Anna-Greta Ledin

Åse Ljungqvist Svantesson, Socionom, leg psykoterapeut.                                                      Startar utbildningsgrupper kontinuerligt. www.relationochkommunikation.se Kontaktuppgifter: Öglunda Björkstigen 2 532 92 Axvall.                                                                  Telefon: 0511-633 49 alt. 070 63 65 849                                                                                                       Åse Ljungqvist Svantesson

Mari Mattsson, Leg.psykolog,leg.psykoterapeut.                                                                                Startar 2 utbildningsgrupper om året. En gruppstart per termin. Kontakt via hemsidan. www.marimattsson.com                                                                                                            Kontaktuppgifter: Psykologbyrå AB Regementsgatan 90, 217 51 Malmö.                                Telefon: 040-18 19 95 alt. 0704-67 80 93                                                                                                   Mari Mattsson

Monica Möllerstrand, Socionom.Leg.psykoterapeut.                                                                    Startar nya utbildningsgrupper kontinuerligt.                                                                    Kontaktuppgifter: Familjeterapeuterna Korsvägen AB Södra vägen 61, 412 54 Göteborg.  Telefon; 0706-295958                                                                                                                                Monica Möllerstrand

Marlén Nilsson, Metodutvecklare i Marte Meo, Örnsköldsviks Kommun. Äldreomsorg, Psykogeriatrik, LSS                                                                                                                    Kontaktuppgifter: Sjukhusgatan 1, 891 35 Örnsköldsvik.                                                              Telefon:  076-1187091                                                                                        marlen.nilsson@ornskoldsvik.se

Pia Svensson, Socionom, leg. Psykoterapeut                                                                            www.bsins.se                                                                                                                             Kontaktuppgifter: Örnehufvudsgatan 1 , 2 tr 412 59 Göteborg.                                                      Telefon: 070-545 85 33                                                                                                                                    Pia Svensson 

Ingegerd Wirtberg, Leg.psykoterapeut. Dr.med.vet.                                                                Kontaktuppgifter: Logos AB, pl 400, 540 17 Lerdala,                                                                            Telefon: 0511-804 15                                                                                                                                    Ingegerd Wirtberg