Välkommen att bli medlem

Medlem i Marte Meo-föreningen blir du genom att betala in avgiften, 300 kronor, på vårt konto. Plusgiro: 72 59 76-5.

Ange namn, mailadress, yrkesverksamhet och ort. Vi sparar dessa uppgifter i vårt medlemsregister. Enligt nya förordningen, GDPR, behöver vi ditt samtycke för att spara dina uppgifter. Vill du inte finnas med i registret behöver du meddela oss detta. Läs mer om GDPR under fliken “Aktuellt” här på hemsidan. För att få en bekräftelse på betald medlemsavgift måste du lämna en korrekt mailadress. Om du inte får plats med all information så går det bra att sända ett mail med resterande uppgifter till svenskamartemeo@outlook.com.

Betalningsmottagare är

Svenska Marte Meo-föreningen
Gun-Britt Sjögren, Bjällum Lyckan, 521 98 Broddetorp

Som medlem får du rabatterat pris på föreläsningar arrangerade av Marte Meo-föreningen. Om du har frågor kring medlemskap eller något annat är du naturligtvis välkommen att kontakta föreningen.