Forskning och artiklar

Här kommer länkar till artiklar m.m. Alla artiklar är inte fritt tillgängliga och saknar då länk. Om du googlar artikelns namn kan du läsa lite om dess innehåll. Vill du läsa artikeln i sin helhet kan du be att få den skickad till dig via e-mail.

Sidan för forskning och artiklar är under arbete och uppdateras efter hand. Vill du dela med dig av forskning, rapporter eller artiklar som är intressanta för området så maila föreningen.