Supervisors

 

Christina Blennow, Aukt.socionom. Handledare, 45 hsp. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
Tar gärna emot handledningsuppdrag Förfrågan via mail, tfn eller hemsida. Vision C.Blennow  eller www.visioncblennow.se                                                                           Kontaktuppgifter: Fernissagatan 6, 4v, Lgh 142, 216 48 Limhamn.                                            Telefon: 0703-567 829                                                                                                                            Christina Blennow                                                          

Charlotte Ekberg, Specialpedagog, fd familjebehandlare.                                                Kontaktuppgifter: Stöd- och utvecklingsenheten i Båstad kommun.                                    Telefon: 0727-133525                                                                                                                            Charlotte Ekberg

Marie Gilbert, Metodhandledare inom socialtjänsten i Göteborgs stad.                          Kontaktuppgifter: Göteborg                                                                                                                  Telefon: 0709-906855                                                                                                                                       Marie Gilbert

Carina Hedenborg, Startar Marte Meo utbildningar terapeut/vägledare kontinuerligt. Föreläser också  om metoden.                                                                                                  Kontaktuppgifter:  Telefon: 0705-760233 

Carina Hedenborg

Emmy Sjöqvist, Psykolog, familjeterapeut och Marte meohandledare. Arbetar inom BUP i Lund.                                                                                                                                                              Telefon: 0734-052132      sjoqvist.emmy@gmail.com                                                                                  Emmy Sjöqvist                                                                                                                                    

Christina Jonsson
Kontaktuppgifter: Töreboda kommun Wrå 2, 545 93 Töreboda.                                                  Telefon: 0706-004288                                                                                                                                  Christina Jonsson

Viveka Jonsson, Bitr.enhetschef Birkahemmet                                                          Kontaktuppgifter: Birkagatan 3, 416 56 Göteborg.                                                                        Telefon: 031-256410 alt. 0702-386048                                                                                                      Viveka Jonsson

Ann-Louise Löwendahl, Socionom                                                                                                        Startar utbildningsgrupper kontinuerligt.                                                                                    Kontaktuppgifter: Göteborg   www.alowendahl.se                                                                          Telefon: 0763-063737                                                                                                                                     Ann-Louise Löwendahl 

Kerstin Neander, Socionom                                                                                                    Kontaktuppgifter: Furuvägen 6, 695 50 Finnerödja.                                                                      Telefon: 058-42 03 96 alt. 070-794 77 75                                                                                              Kerstin Neander

Bernice Petrini, Teamledare inom socialtjänsten/öppenvården                                      Kontaktuppgifter: Enköping Stockholm                                                                                                Telefon: 0722-537722                                                                                                                               Bernice Petrini

Pia Sällemark                                                                                                                  Kontaktuppgifter: Beckbrännarbacken 6, 116 35 Stockholm.                                                      Telefon: 0706-750301                                                                                                                                       Pia Sällemark

 

Christina Blennow, Aukt.socionom. Handledare, 45 hsp. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
Tar gärna emot handledningsuppdrag Förfrågan via mail, tfn eller hemsida. Vision C.Blennow  eller www.visioncblennow.se                                                                           Kontaktuppgifter: Fernissagatan 6, 4v, Lgh 142, 216 48 Limhamn.                                            Telefon: 0703-567 829                                                                                                                            Christina Blennow                                                          

Charlotte Ekberg, Specialpedagog, fd familjebehandlare.                                                Kontaktuppgifter: Stöd- och utvecklingsenheten i Båstad kommun.                                    Telefon: 0727-133525                                                                                                                            Charlotte Ekberg

Marie Gilbert, Metodhandledare inom socialtjänsten i Göteborgs stad.                          Kontaktuppgifter: Göteborg                                                                                                                  Telefon: 0709-906855                                                                                                                                       Marie Gilbert

Carina Hedenborg, Startar Marte Meo utbildningar terapeut/vägledare kontinuerligt. Föreläser också  om metoden.                                                                                                  Kontaktuppgifter:  Telefon: 0705-760233 

Carina Hedenborg

Emmy Sjöqvist, Psykolog, familjeterapeut och Marte meohandledare. Arbetar inom BUP i Lund.                                                                                                                                                              Telefon: 0734-052132      sjoqvist.emmy@gmail.com                                                                                  Emmy Sjöqvist                                                                                                                                    

Christina Jonsson
Kontaktuppgifter: Töreboda kommun Wrå 2, 545 93 Töreboda.                                                  Telefon: 0706-004288                                                                                                                                  Christina Jonsson

Viveka Jonsson, Bitr.enhetschef Birkahemmet                                                          Kontaktuppgifter: Birkagatan 3, 416 56 Göteborg.                                                                        Telefon: 031-256410 alt. 0702-386048                                                                                                      Viveka Jonsson

Ann-Louise Löwendahl, Socionom                                                                                                        Startar utbildningsgrupper kontinuerligt.                                                                                    Kontaktuppgifter: Göteborg   www.alowendahl.se                                                                          Telefon: 0763-063737                                                                                                                                     Ann-Louise Löwendahl 

Kerstin Neander, Socionom                                                                                                    Kontaktuppgifter: Furuvägen 6, 695 50 Finnerödja.                                                                      Telefon: 058-42 03 96 alt. 070-794 77 75                                                                                              Kerstin Neander

Bernice Petrini, Teamledare inom socialtjänsten/öppenvården                                      Kontaktuppgifter: Enköping Stockholm                                                                                                Telefon: 0722-537722                                                                                                                               Bernice Petrini

Pia Sällemark                                                                                                                  Kontaktuppgifter: Beckbrännarbacken 6, 116 35 Stockholm.                                                      Telefon: 0706-750301                                                                                                                                       Pia Sällemark

 

Christina Blennow, Aukt.socionom. Handledare, 45 hsp. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
Tar gärna emot handledningsuppdrag Förfrågan via mail, tfn eller hemsida. Vision C.Blennow  eller www.visioncblennow.se                                                                           Kontaktuppgifter: Fernissagatan 6, 4v, Lgh 142, 216 48 Limhamn.                                            Telefon: 0703-567 829                                                                                                                            Christina Blennow                                                          

Charlotte Ekberg, Specialpedagog, fd familjebehandlare.                                                Kontaktuppgifter: Stöd- och utvecklingsenheten i Båstad kommun.                                    Telefon: 0727-133525                                                                                                                            Charlotte Ekberg

Marie Gilbert, Metodhandledare inom socialtjänsten i Göteborgs stad.                          Kontaktuppgifter: Göteborg                                                                                                                  Telefon: 0709-906855                                                                                                                                       Marie Gilbert

Carina Hedenborg, Startar Marte Meo utbildningar terapeut/vägledare kontinuerligt. Föreläser också  om metoden.                                                                                                  Kontaktuppgifter:  Telefon: 0705-760233 

Carina Hedenborg

Emmy Sjöqvist, Psykolog, familjeterapeut och Marte meohandledare. Arbetar inom BUP i Lund.                                                                                                                                                              Telefon: 0734-052132      sjoqvist.emmy@gmail.com                                                                                  Emmy Sjöqvist                                                                                                                                    

Christina Jonsson
Kontaktuppgifter: Töreboda kommun Wrå 2, 545 93 Töreboda.                                                  Telefon: 0706-004288                                                                                                                                  Christina Jonsson

Viveka Jonsson, Bitr.enhetschef Birkahemmet                                                          Kontaktuppgifter: Birkagatan 3, 416 56 Göteborg.                                                                        Telefon: 031-256410 alt. 0702-386048                                                                                                      Viveka Jonsson

Ann-Louise Löwendahl, Socionom                                                                                                        Startar utbildningsgrupper kontinuerligt.                                                                                    Kontaktuppgifter: Göteborg   www.alowendahl.se                                                                          Telefon: 0763-063737                                                                                                                                     Ann-Louise Löwendahl 

Kerstin Neander, Socionom                                                                                                    Kontaktuppgifter: Furuvägen 6, 695 50 Finnerödja.                                                                      Telefon: 058-42 03 96 alt. 070-794 77 75                                                                                              Kerstin Neander

Bernice Petrini, Teamledare inom socialtjänsten/öppenvården                                      Kontaktuppgifter: Enköping Stockholm                                                                                                Telefon: 0722-537722                                                                                                                               Bernice Petrini

Pia Sällemark                                                                                                                  Kontaktuppgifter: Beckbrännarbacken 6, 116 35 Stockholm.                                                      Telefon: 0706-750301                                                                                                                                       Pia Sällemark

 

Christina Blennow, Aukt.socionom. Handledare, 45 hsp. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
Tar gärna emot handledningsuppdrag Förfrågan via mail, tfn eller hemsida. Vision C.Blennow  eller www.visioncblennow.se                                                                           Kontaktuppgifter: Fernissagatan 6, 4v, Lgh 142, 216 48 Limhamn.                                            Telefon: 0703-567 829                                                                                                                            Christina Blennow                                                          

Charlotte Ekberg, Specialpedagog, fd familjebehandlare.                                                Kontaktuppgifter: Stöd- och utvecklingsenheten i Båstad kommun.                                    Telefon: 0727-133525                                                                                                                            Charlotte Ekberg

Marie Gilbert, Metodhandledare inom socialtjänsten i Göteborgs stad.                          Kontaktuppgifter: Göteborg                                                                                                                  Telefon: 0709-906855                                                                                                                                       Marie Gilbert

Carina Hedenborg, Startar Marte Meo utbildningar terapeut/vägledare kontinuerligt. Föreläser också  om metoden.                                                                                                  Kontaktuppgifter:  Telefon: 0705-760233 

Carina Hedenborg

Emmy Sjöqvist, Psykolog, familjeterapeut och Marte meohandledare. Arbetar inom BUP i Lund.                                                                                                                                                              Telefon: 0734-052132      sjoqvist.emmy@gmail.com                                                                                  Emmy Sjöqvist                                                                                                                                    

Christina Jonsson
Kontaktuppgifter: Töreboda kommun Wrå 2, 545 93 Töreboda.                                                  Telefon: 0706-004288                                                                                                                                  Christina Jonsson

Viveka Jonsson, Bitr.enhetschef Birkahemmet                                                          Kontaktuppgifter: Birkagatan 3, 416 56 Göteborg.                                                                        Telefon: 031-256410 alt. 0702-386048                                                                                                      Viveka Jonsson

Ann-Louise Löwendahl, Socionom                                                                                                        Startar utbildningsgrupper kontinuerligt.                                                                                    Kontaktuppgifter: Göteborg   www.alowendahl.se                                                                          Telefon: 0763-063737                                                                                                                                     Ann-Louise Löwendahl 

Kerstin Neander, Socionom                                                                                                    Kontaktuppgifter: Furuvägen 6, 695 50 Finnerödja.                                                                      Telefon: 058-42 03 96 alt. 070-794 77 75                                                                                              Kerstin Neander

Bernice Petrini, Teamledare inom socialtjänsten/öppenvården                                      Kontaktuppgifter: Enköping Stockholm                                                                                                Telefon: 0722-537722                                                                                                                               Bernice Petrini

Pia Sällemark                                                                                                                  Kontaktuppgifter: Beckbrännarbacken 6, 116 35 Stockholm.                                                      Telefon: 0706-750301                                                                                                                                       Pia Sällemark

Ulrika Lunderius, Socionom Uppsala, www.samspelifamilj.se Kontaktuppgifter: ulrika@samspelifamilj.se, Telefonnummer: 070-5959869