Svenska Marte Meo föreningen

Svenska Marte Meo-föreningen

Marte Meo-föreningen är en ideell förening, vars syfte är att sprida kunskap och information om Marte Meo-metoden.
Bland våra medlemmar finns idag bl.a psykologer, socionomer, pedagoger, logopeder och personal inom äldreomsorgen som i sin dagliga gärning arbetar med relationen mellan människor.

Föreningens historia i korta drag Svenska Marte meo föreningen startades 1994 av Monica Hedenbro som ordförande och hennes första utbildningsgrupp där bland annat Eva Jansson ingick. Föreningen var till en början Stockholmsförankrad men kom mycket snabbt att ombildas till en nationell förening. På den första stora konferensen bjöds våra nordiska kollegor in och snart därefter startade den danska och sedan den norska föreningen. Idag finns också en förening på Färöarna. Det nordiska samarbetet ledde fram till de nordiska kongresserna och som idag är välbesökta.