Minnesord

Ingegerd du fattas oss.

Marte Meo världen har förlorat en betydelsefull person då Ingegerd Wirtberg har gått bort efter en tids sjukdom.

Ingegerd var en av dem som bidrog till att Marte Meo kom till Sverige. Tillsammans med Monica Hedenbro skrev hon boken ”Samspelets kraft – Marte Meo möjlighet till utveckling”, som används i alla Marte Meo utbildningar men även i många andra, tex familjeterapiutbildning.

Interventionen Marte Meo och samordningssamtal(MOS),  ett annat område där Ingegerd var betydelsefull. Rapport nr 3 Skaraborgsinstitutet 2019. Möt mig som jag är – Utvecklingsstödjande samspel US där Marte Meo spelar en central roll är Ingegerds senaste forskningsrapport.

Jag har haft glädjen och möjligheten att följa Ingegerd i Marte Meo arbetet sedan början av 90- talet. Ingegerd såg tidigt Marte Meos utvecklingsmöjligheter, då förhållningssättet i Marte Meo enligt Ingegerd kan tillämpas inom alla områden för mänskligt samspel.

Kreativitet och generositet var ett signum för Ingegerd som där är en förebild för oss alla. Hennes oförtröttliga engagemang, entusiasm smittade till alla som haft glädjen att arbeta nära. Var det svårt att hitta tider för möten så fanns alltid möjligheten att äta tillsammans. Otaliga arbetsluncher där Ingegerd oftast var den som ordnade med maten är vi många som deltagit i.

Det är svårt att finna ord som rätt beskriver Ingegerds insats för Marte Meo.

Ingegerds bortgång är en stor förlust för oss i Marte Meo fältet, kanske framför allt som förebild när det gäller att se utvecklingsmöjligheter, forska och driva implementering av Marte Meo arbetet vidare.

Våra tankar går till hennes familj.

Ingegerd du fattas oss. Saknaden är stor

// Åse L Svantesson genom Svenska Marte meo föreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *