Marte Meo fortlevnad

Utifrån nedanstående artikel kommer här en text som lyfter frågan om hur man kan få Marte Meo att leva kvar och spridas. Det är tankar och reflektioner från stryelsen i Svenska Marte Meoföreningen

“Hur ska vi visa att vi finns och att Marte Meo är en beprövad metod”

Utifrån artikeln som Monica Hedenbro, Margareta Hansson och Maria Borg skrivit i Dagens medicin ” Insatser för små barn måste bli bättre – men inte helt göras om” vill vi i Marte Meo föreningen lyfta att det är intressant att man nu uppmärksammar och diskuterar betydelsen av tidiga samspelsinterventioner.

Idag vet man att arbeta med film/ videofeedback interventioner är mycket verksamt vilket andra metoder liknande Marte Meo gjort studier på. Det finns en risk att man i Sverige istället för att använda vår befintliga kunskap kommer att ta in nya metoder istället för att använda Marte Meo. I Sverige finns idag 650 Marte Meo terapeuter som arbetar terapeutiskt med att nå barn och deras familjer i syfte att öka föräldrasensitiviteten. Det finns behov av att fördjupa kunskap om samspel inom förebyggande barnhälsovården men när metod valts har de inte tittat på befintlig kunskap och erfarenhet och en beprövad metod inom området som t.ex Marte Meo.

Vi skulle i nuläget hoppas på att man värderar de studier som redan finns i Marte Meo i våra grannländer Norge och Danmark och våra egna svenska erfarenheter. Det skulle även vara mycket betydelsefullt att söka och kunna få bidrag till att utvärdera Marte Meo mer.Detta också i syfte att lyfta fram de likheter som finns med andra föreslagna metoder. Både samhällsekonomiskt och etiskt skulle detta vara viktigt.

Vi är stolta över att det finns så många Marte Meo terapeuter/ vägledare i vårt land som gör ett kvalificerat arbete och att vi dessutom är organiserade i en nordisk förening.
Det finns så mycket kompetens och styrka men hur ska vi visa detta?

Läs nedan artikeln:

Insatser för små barn måste bli bättre men inte helt göras om

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *