Dialogcafé i Göteborg

Marte Meo-gruppen i Väst

inbjuder till Marte Meo dialog-café med tema

Marte Meo som  generell insats  och som stöd för det enskilda barnet i skolan

med Lotta Ekberg, Marte Meo terapeut och Marte Meo vägledare i Båstad kommun.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt även andra intresserade inom området.

Lotta Ekberg kommer att berätta om och visa filmer från sitt Marte Meo-arbete inom skolan både vad gäller generella insatser och som stöd till en enskild elev. Vi kommer också att under dagen skapa utrymme för deltagarna att i mindre grupper dela erfarenheter av Marte Meo-arbete inom skolan.

Tid             onsdagen 13 september 2017, kl 09.00-15.00

Lokal        Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg  (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1000kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper. Betalas in på bg 5184-6426. För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Info           Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *