Dialogcafé i Göteborg

Idag, måndag 10/12, har det varit dialogcafé i Göteborg. Vi som kom fick ta del av en mycket givande dag med Mikael Gustafsson och Lotten Roos som med olika teman beskrev det arbete som bedrivs på Funktionsstödsenheten i Malmö Stad. De berättade om verksamheten både utifrån det praktiska Marte Meo-arbetet men också hur de på ledningsnivå presenterar Marte Meo för att motivera utbildning och fortlevnad av metoden. Arrangörer för dagen var “Marte Meo i Väst”.

Efter dialogcaféets avslut hade Monica och Åse avslut med den handledargrupp som nu gjort sina fyra terminer. En av deltagarna är klar handledare då två av hans deltagare examinerats till Marte Meoterapeuter. Vi säger grattis till Mats Elmehed!

Här är resten av handledargruppen som inom kort kommer vara färdiga handledare.

Från vänster: Mats Elmehed, Mari Berling, Åse Ljungkvist, Lotta Ekberg, Monica Möllerstrand och Marie Gilbert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *