Intressant läsning

Här kommer en ny uppsats från Psykologiska institutionen i Göteborg. Insatser för barn med problemskapande beteende – Marte Meo med eller utan samordningssamtal, en randomiserad kontrollerad studie