Supervisors for colleague guider

Namn och yrke Adress och Webbsida Telefon Email
Azarina Kander Birgersson
Specialpedagog i förskola & särskola Förskollärare Pedagogista & Ateljerista Kristianstad kommun
www.perspektivpedagogik.se 0700-999805 Azarina Kander Birgersson 
Mikael Gustafsson
Sociala resursförvaltningen Malmö
0708-250383 Mikael Gustafsson
Helene Ahnlund
leg. logoped Vuxenhabiliteringen Sydvästra Skåne, Cronquists gata 13, 205 02 Malmö
040-683 07 1 Helene Ahnlund
Agneta Thorpert Södergren
Specialpedagog/- mellan och högstadielärare /marte meovägledare verksam Härryda Kommun
Orust kommun Agneta Thorpert Södergren
Anne Nerman
förskolelärare och specialpedagog
Gnejsvägen 13 c
43541 Mölnlycke
0736 996659 Anne Nerman
Gun-Britt Sjögren
Elevhälsa Barn-och utbildningsförv. Skara Kommun 532 88 Skara
0511 32019
070 6768224
Gun-Britt Sjögren
Eva Nordh Sävenäsgatan 5B
416 72 Göteborg
0703-116532 Eva Nordh
Kristina Brolin Hudiksvall kommun 0650-14947 Kristina Brolin
Karin Hedström
Specialpedagog Resursteamet Nyköpings kommun 611 83 Nyköping tel. 0155 – 24 80 51 alt. 073-325 31 28
611 72 Stigtomta 070-444 38 04 Karin Hedström