Programmet är klart till Stockholms-dagen ¤ 2018-02-02 ¤

Publicerat

Styrelsen kan med glädje meddela  att dagen innehåller tre intressanta seminarier

  1. Marte Meo inom skola På Ransbergs skola i Tibro arbetar pedagogerna med Marte meo för att skapa förtroendefulla relationer, möta varje elev utifrån sina förutsättningar och främja faktorer som underlättar inlärning. I en miljö där lust och glädje råder stärks motivationen och måluppfyllelsen bland eleverna ökar.

  2. Marte Meo inom Familjestöd Duvnäs Föräldrastöd är en verksamhet inom Stockholms stad för familjer med barn 0-10 år. Verksamheten erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd, genom samvaro med lek, föräldrasamtal och videometoden Marte-Meo

3. Marte Meo inom Funktionsstöd .Med brukaren i fokus använder vi MarteMeo och fokuserar på kommunikation och samspel mellan brukare och personal. Hur bevarar vi den kunskap som kommit fram i arbetet med MarteMeo och hur tar vi detta vidare i arbetsgruppen?  Hur får vi med cheferna i processen med att implementera Marte Meo i verksamheterna?                                                                                                                      Lotten Roos, sektionschef inom ledsagning och avlösning i Malmö.  Jag har tidigare arbetat inom Daglig Verksamhet som omsorgspedagog och är utbildad inom scenkonst, projektledning, pedagogik och genusvetenskap. Jag har alltid varit intresserad av hur vi människor utvecklas genom kommunikation.


Platsen för Konferensen blir centralt i vår vackra huvudstad Stockholm  på Hotel Skeppsholmen

http://www.hotelskeppsholmen.se/

Inom kort kommer mer information och uppgifter för anmälan

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *