Facebook

Följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/groups/256651377716373/

Välkommen Carina Jirsén till Fb gruppen .😀 ...

View on Facebook

Välkommen Johanna Öhrnell tilll Fb gruppen.😀 ...

View on Facebook

Så är vår två åriga utbildning Hållbart lärande i samspel avslutad i Skara kommun. Vi /jag har utbildat alla som arbetare i kommunens förskolor i Marte Meo på generell nivå, bra för alla barn . Vilket resultat helt fantastiskt.👍🏻 Det blir bra för alla både barn och pedagoger. Nu kommer Tidningen Förskolan på besök för att göra ett reportage om Marte Meo i förhållande till den del i fsk Läroplan som handlar om omsorg. 😀👍🏻 Solklar koppling👍🏻 ...

View on Facebook

Är intresserad av att försöka utvärdera nyttan av marte meo-insats till personalgrupper som arbetar med vuxna med omfattande funktionsnedsättningar. Tänker mig frågor till personal rörande upplevelse av problemtyngd, förståelse för personens behov av stöd, förståelse för betydelsen av det egna bemötandet samt graden av samsyn inom personalgruppen, frågor att ställa före respektive efter insats. Medför mm-vägledningen att personals syn på personens beteendeproblematik förändras och och att arbetssätt och bemötande anpassas därefter? Någon som redan har ett frågematerial i samma anda? Tar tacksamt emot förslag och synpunkter! 😊🙏😊 ...

View on Facebook

Välkommen Titti Yttersjö till vår Fb grupp!👍🏻😀 ...

View on Facebook