DAGS ATT BOKA I ALMENACKAN ¤ 2018-02-02 ¤

Styrelsen kan med glädje meddela  att programmet strax är klart beträffade programpunkter  till kommande  årsmöte och föreläsningsdag  i Stockholm 2018-02-02

Vi har i dags läget klartecken till två seminarier och inväntar besked från ett tredje. Följande är klara

  1. Marte Meo inom skola

På Ransbergs skola i Tibro arbetar pedagogerna med Marte meo för att skapa förtroendefulla relationer, möta varje elev utifrån sina förutsättningar och främja faktorer som underlättar inlärning. I en miljö där lust och glädje råder stärks motivationen och måluppfyllelsen bland eleverna ökar.

  2. Marte Meo inom Familjestöd

Duvnäs Föräldrastöd är en verksamhet inom Stockholms stad för familjer med barn 0-10 år. Verksamheten erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd, genom samvaro med lek, föräldrasamtal och videometoden Marte-Meo

Platsen för Konferensen blir centralt i vår vackra huvudstad Stockholm    på  Hotel Skeppsholmen

http://www.hotelskeppsholmen.se/

Vi Inväntar besked från föreläsare till ett 3:e Seminarie .

Dialogcafé i Göteborg

Marte Meo-gruppen i Väst

inbjuder till Marte Meo dialog-café med tema

Marte Meo som  generell insats  och som stöd för det enskilda barnet i skolan

med Lotta Ekberg, Marte Meo terapeut och Marte Meo vägledare i Båstad kommun.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt även andra intresserade inom området.

Lotta Ekberg kommer att berätta om och visa filmer från sitt Marte Meo-arbete inom skolan både vad gäller generella insatser och som stöd till en enskild elev. Vi kommer också att under dagen skapa utrymme för deltagarna att i mindre grupper dela erfarenheter av Marte Meo-arbete inom skolan.

Tid             onsdagen 13 september 2017, kl 09.00-15.00

Lokal        Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg  (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1000kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper. Betalas in på bg 5184-6426. För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Info           Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se