Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till Dialog Café

Marte Meo som behandlingsmetod eller komplementär insats i familjearbete…Torsdagen den 19 april 2018. Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist som båda är Licensed supervisor Marte Meo kommer att hålla i detta dialogcafé.Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialogkring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till alla som deltar i en Marte Meoutbildning samt yrkesverksamma Marte Meo vägledare resp. Marte Meo terapeuter och är en del i att upprätthålla ett nätverk för Marte Meo i Väst.

Tid Torsdagen 19 april 2018 kl 09.00-15.00

Lokal Hotell Kusten Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg

(spårvagn 3 från centralen)

Kostnad 1200kr (varav moms200kr) betalas in på bg 5184-6426 eller ange fakturaadress vid anmälan. Grupprabatt 5:e går gratis Kaffe med smörgås på förmiddagen. Betalning oss tillhanda senast 20180328 Då vi har begränsat antal platser gäller ”först till kvarn” vid anmälan. Vänligen ange namn på dem som skall delta. Info Monica Möllerstrand  0706-295 958, monica@mollerstrand.se ÅseLjungqvist 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se

 

 

 

 

Marte Meo väst inbjuder till dialogcafé

Marte Meo dialog-café med tema

Återgivningar av film till föräldrar och i sammanhang med  personal                                          

Torsdagen den 7 december 2017

Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist som båda är

Licensed supervisor Marte Meo kommer att hålla i detta dialogcafé.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt de som går i utbildning.

Vi kommer att utgå från aktuell teori och visa exempel på återgivningar. Gå igenom strukturen för dem. Ni kommer att i grupp få möjlighet att dela egna erfarenheter och ta upp aktuella frågor

Tid          torsdagen den 7 december 2017, kl.  09.00-15.00

Lokal       Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1200kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper             Betalas in på bg 5184-6426 .För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se

 

Dialogcafé i Göteborg

Marte Meo-gruppen i Väst

inbjuder till Marte Meo dialog-café med tema

Marte Meo som  generell insats  och som stöd för det enskilda barnet i skolan

med Lotta Ekberg, Marte Meo terapeut och Marte Meo vägledare i Båstad kommun.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt även andra intresserade inom området.

Lotta Ekberg kommer att berätta om och visa filmer från sitt Marte Meo-arbete inom skolan både vad gäller generella insatser och som stöd till en enskild elev. Vi kommer också att under dagen skapa utrymme för deltagarna att i mindre grupper dela erfarenheter av Marte Meo-arbete inom skolan.

Tid             onsdagen 13 september 2017, kl 09.00-15.00

Lokal        Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg  (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1000kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper. Betalas in på bg 5184-6426. För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Info           Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se