Resumé från Färöarna

Äntligen har vi lyckats få ihop vår resumé från föreläsningarna på Färöarna som vi besökte som representanter från Svenska Marte Meoföreningen.

Nedan följer den korta text som vi lade ut här på hemsidan dagen efter vi kom hem. Här finns nu också en något längre text med mer innehåll från föreläsningarna.

Många av oss ses i slutet av veckan i Västerås när årets konferens går av stapeln, så ni som har frågor, ställ dem gärna då.

/Marie och Ing-Marie

Färöarna 2018 resumé

Resumé Färöarna PDF

Dialogcafé i Göteborg

Idag, måndag 10/12, har det varit dialogcafé i Göteborg. Vi som kom fick ta del av en mycket givande dag med Mikael Gustafsson och Lotten Roos som med olika teman beskrev det arbete som bedrivs på Funktionsstödsenheten i Malmö Stad. De berättade om verksamheten både utifrån det praktiska Marte Meo-arbetet men också hur de på ledningsnivå presenterar Marte Meo för att motivera utbildning och fortlevnad av metoden. Arrangörer för dagen var ”Marte Meo i Väst”.

Efter dialogcaféets avslut hade Monica och Åse avslut med den handledargrupp som nu gjort sina fyra terminer. En av deltagarna är klar handledare då två av hans deltagare examinerats till Marte Meoterapeuter. Vi säger grattis till Mats Elmehed!

Här är resten av handledargruppen som inom kort kommer vara färdiga handledare.

Från vänster: Mats Elmehed, Mari Berling, Åse Ljungkvist, Lotta Ekberg, Monica Möllerstrand och Marie Gilbert.

Styrelsemöte i Helsingborg

Den 28/9 kommer styrelsen i Marte Meoföreningen sammanträda i Helsingborg. På fredagskvällen skulle det vara jättekul om ni som är aktiva i området vill gå med och äta middag med oss. Vi har vid några tillfällen träffat aktiva i de städer vi sammanträtt och det är mycket givande för oss att få höra om arbetet som sker bland våra medlemmar för att kunna tillgodose era önskemål inför kommande konferenser och för att hjälpa till att skapa nätverk.

Tyvärr har föreningen inte möjlighet att bjuda er på maten utan den som vill följa med står själv för kostnaden.

Är du intresserad av att träffa oss så skicka ett mail:

svenskamartemeo@outlook.com

/Styrelsen