Inbjudan till föreläsningsdag och årsmöte

Nu är det dags att anmäla sig till till nästa års sammankomst!
2/2 2018 ses vi i Stockholm.

Dagen kommer att innehålla tre olika föreläsningar från tre olika områden, familjebehandling, skola och funktionsstödsområdet – alla utifrån arbetet med Marte Meo. Vi har föreläsare från Malmö, Tibro och Stockholm.

Årsmöte för medlemmar kommer ske i samband med lunchen som ingår i priset. Medlemmar betalar 400 kronor för dagen och icke-medlemmar är välkomna till en kostnad av 900 kronor.

Sista anmälningsdag för att delta är 19/1 2018 och anmälan är bindande, får du förhinder kan du överlåta din plats åt någon annan.

Plats: Hotell Skeppsholmen i Stockholm, (karta)
Tid: Registrering med kaffe 9.15-10.00, avslut 15.30

Välkommen!

Programmet är klart till Stockholms-dagen ¤ 2018-02-02 ¤

Styrelsen kan med glädje meddela  att dagen innehåller tre intressanta seminarier

  1. Marte Meo inom skola På Ransbergs skola i Tibro arbetar pedagogerna med Marte meo för att skapa förtroendefulla relationer, möta varje elev utifrån sina förutsättningar och främja faktorer som underlättar inlärning. I en miljö där lust och glädje råder stärks motivationen och måluppfyllelsen bland eleverna ökar.

  2. Marte Meo inom Familjestöd Duvnäs Föräldrastöd är en verksamhet inom Stockholms stad för familjer med barn 0-10 år. Verksamheten erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd, genom samvaro med lek, föräldrasamtal och videometoden Marte-Meo

3. Marte Meo inom Funktionsstöd .Med brukaren i fokus använder vi MarteMeo och fokuserar på kommunikation och samspel mellan brukare och personal. Hur bevarar vi den kunskap som kommit fram i arbetet med MarteMeo och hur tar vi detta vidare i arbetsgruppen?  Hur får vi med cheferna i processen med att implementera Marte Meo i verksamheterna?                                                                                                                      Lotten Roos, sektionschef inom ledsagning och avlösning i Malmö.  Jag har tidigare arbetat inom Daglig Verksamhet som omsorgspedagog och är utbildad inom scenkonst, projektledning, pedagogik och genusvetenskap. Jag har alltid varit intresserad av hur vi människor utvecklas genom kommunikation.


Platsen för Konferensen blir centralt i vår vackra huvudstad Stockholm  på Hotel Skeppsholmen

http://www.hotelskeppsholmen.se/

Inom kort kommer mer information och uppgifter för anmälan

Styrelsen