Uppdaterad information gällande boende i Västerås

Vill du bo på hotell Best Western, där konferensen hålls, ska du uppge att du är deltagare på konferensen. Vi har i föreningen förbokat rum för att det inte ska bli fullbokat av andra besökare. Vi har maxantal deltagare på konferensen på 100 personer och det finns inte fullt så många sängplatser så det är klokt att vara ute i god tid med sin rumsbokning.

/Styrelsen

Liten rapport från Skara

I Skara samlades vi på smörgåstårtans dag för att fira att arbetet med Marte Meo och samordning utvecklas och går vidare! Detta manifesterades genom att Marte Meo gruppen förstärks med ytterligare en Marte Meo terapeut (Louise Åkerström), två Marte Meo vägledare (Frida Granath, Helen Gustavsson) och en Marte Meo handledare (Mats Elmehed) som har examinerats under 2018. På tröskel till examination står ytterligare tre Marte Meo terapeuter (Monica Pettersson, Jannike Holmström och Pär Fredriksson Beijer)

En ytterligare anledning att fira fick vi när vi på morgonen nåddes av beskedet att Stina Balldins artikel ”Marte Meo and coordination meetings (MAC) – A systemic School-based Video Feedback intervention: A Randomised Controlled Trial” är accepterad och kommer publiceras i The Child and Adolescent Social Work Journal.

På bilden syns från vänster: Louise Åkerström, Monica Pettersson, Gun-Britt Sjögren, Ingegerd Wirtberg, Mats Elmehed, Frida Granath, Helen Grahn, Jannike Holmström, Helen Gustavsson och Pontus Lindskog

Kort resumé från Färöarna 2018

Här kommer en kort resumé från Nordiska kongressen på Färöarna i maj 2018. Ing-Marie och Marie från styrelsen var med på kongressen som representanter för Svenska styrelsen. Under hösten kommer en mer utförlig sammanfattning av föreläsningarna från kongressen. Här kommer en kort version för våra medlemmar.

Läs resumé här.

 

 

Angående GDPR

GDPR, General Date Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25/5 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kravet på hur en förening får behandla dina personuppgifter skärps.

Vill du veta mer kan du läsa på följande länkar:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-for-personuppgiftsbehandling/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ratt-till-information/

Vi kommer behöva ett samtycke från var och en för att samla uppgifter från våra medlemmar i ett register. Mailutskick kommer ske till alla medlemmar där det finns en länk att gå in på för att ge sitt samtycke eller avstå från detta. Om du är medlem och inte får detta mail inom några dagar så hör av dig till oss på svenskamartemeo@outlook.com

/Styrelsen

Samtalscafé i Stockholm

Den 8/5 var det ett samtalscafé i Stockholm. Det var många som kom och det blev en väldigt lyckad kväll. Tanken var att bjuda in till ett tillfälle för de som arbetar med Marte Meo i Stockholm med omnejd för att skapa möjlighet att ses och dela erfarenheter och behov med varandra. Det visade sig att det finns en stor aktivitet på många håll i Stockholmsområdet och det fanns önskemål att planera in en ny träff till hösten.

Medlemsavgift 2018

Gott nytt år på er alla !

Välkomna att förnya eller teckna nytt medlemskap.

Du som planerar att deltaga på årsmöte och föreläsningsdag i Stockholm passa gärna på att betala medlemskapet  senast den 2 februari vilket ger dig rabatt.

Medlem i Marte Meo-föreningen blir du genom att betala in avgiften 300 kronor på vårt konto. Plusgiro: 72 59 76-5. Ange namn, adress, mailadress, medlemsår som avses och telefon, och gärna även   yrkesverksamhet.

För att få en bekräftelse på betald medlemsavgift måste du lämna en korrekt mailadress.

Betalningsmottagare är

Svenska Marte Meo-föreningen
Gun-Britt Sjögren
Bjällum Lyckan
521 98 Broddetorp