Välkommen att bli medlem

Medlem i Marte Meo-föreningen blir du genom att betala in avgiften 300 kronor på vårt konto. Postgiro: 72 59 76-5. Ange namn, adress, mailadress, medlemsår som avses och telefon, och gärna även yrkesverksamhet. För att få en bekräftelse på betald medlemsavgift måste du lämna en korrekt mailadress. Om du inte får plats med all information så går det bra att sända ett mail med resterande uppgifter till svenskamartemeo@outlook.com.

Betalningsmottagare är

Svenska Marte Meo-föreningen
Gun-Britt Sjögren
Bjällum Lyckan
521 98 Broddetorp

Som medlem får du rabatterat pris på föreläsningar arrangerade av Marte Meo-föreningen. Om du har frågor kring medlemskap eller något annat är du naturligtvis välkommen att kontakta föreningen.