Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till Dialog Café

Marte Meo som behandlingsmetod eller komplementär insats i familjearbete…Torsdagen den 19 april 2018. Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist som båda är Licensed supervisor Marte Meo kommer att hålla i detta dialogcafé.Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialogkring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till alla som deltar i en Marte Meoutbildning samt yrkesverksamma Marte Meo vägledare resp. Marte Meo terapeuter och är en del i att upprätthålla ett nätverk för Marte Meo i Väst.

Tid Torsdagen 19 april 2018 kl 09.00-15.00

Lokal Hotell Kusten Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg

(spårvagn 3 från centralen)

Kostnad 1200kr (varav moms200kr) betalas in på bg 5184-6426 eller ange fakturaadress vid anmälan. Grupprabatt 5:e går gratis Kaffe med smörgås på förmiddagen. Betalning oss tillhanda senast 20180328 Då vi har begränsat antal platser gäller ”först till kvarn” vid anmälan. Vänligen ange namn på dem som skall delta. Info Monica Möllerstrand  0706-295 958, monica@mollerstrand.se ÅseLjungqvist 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se

 

 

 

 

Medlemsavgift 2018

Gott nytt år på er alla !

Välkomna att förnya eller teckna nytt medlemskap.

Du som planerar att deltaga på årsmöte och föreläsningsdag i Stockholm passa gärna på att betala medlemskapet  senast den 2 februari vilket ger dig rabatt.

Medlem i Marte Meo-föreningen blir du genom att betala in avgiften 300 kronor på vårt konto. Plusgiro: 72 59 76-5. Ange namn, adress, mailadress, medlemsår som avses och telefon, och gärna även   yrkesverksamhet.

För att få en bekräftelse på betald medlemsavgift måste du lämna en korrekt mailadress.

Betalningsmottagare är

Svenska Marte Meo-föreningen
Gun-Britt Sjögren
Bjällum Lyckan
521 98 Broddetorp

 

Marte Meo väst inbjuder till dialogcafé

Marte Meo dialog-café med tema

Återgivningar av film till föräldrar och i sammanhang med  personal                                          

Torsdagen den 7 december 2017

Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist som båda är

Licensed supervisor Marte Meo kommer att hålla i detta dialogcafé.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt de som går i utbildning.

Vi kommer att utgå från aktuell teori och visa exempel på återgivningar. Gå igenom strukturen för dem. Ni kommer att i grupp få möjlighet att dela egna erfarenheter och ta upp aktuella frågor

Tid          torsdagen den 7 december 2017, kl.  09.00-15.00

Lokal       Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1200kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper             Betalas in på bg 5184-6426 .För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se

 

Programmet är klart till Stockholms-dagen ¤ 2018-02-02 ¤

Styrelsen kan med glädje meddela  att dagen innehåller tre intressanta seminarier

  1. Marte Meo inom skola På Ransbergs skola i Tibro arbetar pedagogerna med Marte meo för att skapa förtroendefulla relationer, möta varje elev utifrån sina förutsättningar och främja faktorer som underlättar inlärning. I en miljö där lust och glädje råder stärks motivationen och måluppfyllelsen bland eleverna ökar.

  2. Marte Meo inom Familjestöd Duvnäs Föräldrastöd är en verksamhet inom Stockholms stad för familjer med barn 0-10 år. Verksamheten erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd, genom samvaro med lek, föräldrasamtal och videometoden Marte-Meo

3. Marte Meo inom Funktionsstöd .Med brukaren i fokus använder vi MarteMeo och fokuserar på kommunikation och samspel mellan brukare och personal. Hur bevarar vi den kunskap som kommit fram i arbetet med MarteMeo och hur tar vi detta vidare i arbetsgruppen?  Hur får vi med cheferna i processen med att implementera Marte Meo i verksamheterna?                                                                                                                      Lotten Roos, sektionschef inom ledsagning och avlösning i Malmö.  Jag har tidigare arbetat inom Daglig Verksamhet som omsorgspedagog och är utbildad inom scenkonst, projektledning, pedagogik och genusvetenskap. Jag har alltid varit intresserad av hur vi människor utvecklas genom kommunikation.


Platsen för Konferensen blir centralt i vår vackra huvudstad Stockholm  på Hotel Skeppsholmen

http://www.hotelskeppsholmen.se/

Inom kort kommer mer information och uppgifter för anmälan

Styrelsen

Öppen Marte Meo-handledningsgrupp i Göteborg

Utbildade Marte Meo-terapeuter/vägledare bjuds in att delta i en öppen Marte meo-handledningsgrupp under hösten 2017.
Gruppen träffas vid 4 tillfällen och tiden kan variera från en timme till en halvdag som längst beroende på antalet deltagare aktuell dag. Om minst 1 har anmält sig till aktuell dag genomförs den men tiden kortas ner. Vi blir max 6 deltagare. Om 6 deltagare anmäler sig till något tillfälle förlängs tiden till 12.30. Varje deltagare kan räkna med minst 30 min egen handledningstid utöver gemensam tid och möjlighet att dela övrigas filmer.
Aktuella datum:
7/9-17 kl 09.00-12.00
5/10-17 kl 09.00-12.00
30/10-17 kl 09.00-12.00 (obs måndag)
30/11-17 kl 09.00-12.00

Anmälan: maila Monica på mailadress: monica@mollerstrand.se
Anmälan före 20170815. Först till kvarn gäller om platserna ej räcker till.

Kostnad: 5000kr/deltagare om man vill närvara alla 4 gångerna. 1500 kr per tillfälle vid bokning av enskilda tillfällen.
Alla priser är exkl moms och faktureras i förväg.
Kaffe och smörgås ingår.
Marte meo handledare: Monica Möllerstrand som är socionom, leg psykoterapeut och Marte Meo examinator.