Alla inlägg

Dialogcafé i Göteborg

Marte Meo-gruppen i Väst

inbjuder till Marte Meo dialog-café med tema

Marte Meo som  generell insats  och som stöd för det enskilda barnet i skolan

med Lotta Ekberg, Marte Meo terapeut och Marte Meo vägledare i Båstad kommun.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt även andra intresserade inom området.

Lotta Ekberg kommer att berätta om och visa filmer från sitt Marte Meo-arbete inom skolan både vad gäller generella insatser och som stöd till en enskild elev. Vi kommer också att under dagen skapa utrymme för deltagarna att i mindre grupper dela erfarenheter av Marte Meo-arbete inom skolan.

Tid             onsdagen 13 september 2017, kl 09.00-15.00

Lokal        Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg  (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1000kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper. Betalas in på bg 5184-6426. För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Info           Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se

Öppen Marte Meo-handledningsgrupp i Göteborg

Utbildade Marte Meo-terapeuter/vägledare bjuds in att delta i en öppen Marte meo-handledningsgrupp under hösten 2017.
Gruppen träffas vid 4 tillfällen och tiden kan variera från en timme till en halvdag som längst beroende på antalet deltagare aktuell dag. Om minst 1 har anmält sig till aktuell dag genomförs den men tiden kortas ner. Vi blir max 6 deltagare. Om 6 deltagare anmäler sig till något tillfälle förlängs tiden till 12.30. Varje deltagare kan räkna med minst 30 min egen handledningstid utöver gemensam tid och möjlighet att dela övrigas filmer.
Aktuella datum:
7/9-17 kl 09.00-12.00
5/10-17 kl 09.00-12.00
30/10-17 kl 09.00-12.00 (obs måndag)
30/11-17 kl 09.00-12.00

Anmälan: maila Monica på mailadress: monica@mollerstrand.se
Anmälan före 20170815. Först till kvarn gäller om platserna ej räcker till.

Kostnad: 5000kr/deltagare om man vill närvara alla 4 gångerna. 1500 kr per tillfälle vid bokning av enskilda tillfällen.
Alla priser är exkl moms och faktureras i förväg.
Kaffe och smörgås ingår.
Marte meo handledare: Monica Möllerstrand som är socionom, leg psykoterapeut och Marte Meo examinator.