Aktuellt för föreningen

Marte Meo väst inbjuder till dialogcafé

Marte Meo dialog-café med tema

Återgivningar av film till föräldrar och i sammanhang med  personal                                          

Torsdagen den 7 december 2017

Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist som båda är

Licensed supervisor Marte Meo kommer att hålla i detta dialogcafé.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt de som går i utbildning.

Vi kommer att utgå från aktuell teori och visa exempel på återgivningar. Gå igenom strukturen för dem. Ni kommer att i grupp få möjlighet att dela egna erfarenheter och ta upp aktuella frågor

Tid          torsdagen den 7 december 2017, kl.  09.00-15.00

Lokal       Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1200kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper             Betalas in på bg 5184-6426 .För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se

 

Inbjudan till föreläsningsdag och årsmöte

Nu är det dags att anmäla sig till till nästa års sammankomst!
2/2 2018 ses vi i Stockholm.

Dagen kommer att innehålla tre olika föreläsningar från tre olika områden, familjebehandling, skola och funktionsstödsområdet – alla utifrån arbetet med Marte Meo. Vi har föreläsare från Malmö, Tibro och Stockholm.

Årsmöte för medlemmar kommer ske i samband med lunchen som ingår i priset. Medlemmar betalar 400 kronor för dagen och icke-medlemmar är välkomna till en kostnad av 900 kronor.

Sista anmälningsdag för att delta är 19/1 2018 och anmälan är bindande, får du förhinder kan du överlåta din plats åt någon annan.

Plats: Hotell Skeppsholmen i Stockholm, (karta)
Tid: Registrering med kaffe 9.15-10.00, avslut 15.30

Välkomna!

Till anmälan

Programmet är klart till Stockholms-dagen ¤ 2018-02-02 ¤

Styrelsen kan med glädje meddela  att dagen innehåller tre intressanta seminarier

  1. Marte Meo inom skola På Ransbergs skola i Tibro arbetar pedagogerna med Marte meo för att skapa förtroendefulla relationer, möta varje elev utifrån sina förutsättningar och främja faktorer som underlättar inlärning. I en miljö där lust och glädje råder stärks motivationen och måluppfyllelsen bland eleverna ökar.

  2. Marte Meo inom Familjestöd Duvnäs Föräldrastöd är en verksamhet inom Stockholms stad för familjer med barn 0-10 år. Verksamheten erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd, genom samvaro med lek, föräldrasamtal och videometoden Marte-Meo

3. Marte Meo inom Funktionsstöd .Med brukaren i fokus använder vi MarteMeo och fokuserar på kommunikation och samspel mellan brukare och personal. Hur bevarar vi den kunskap som kommit fram i arbetet med MarteMeo och hur tar vi detta vidare i arbetsgruppen?  Hur får vi med cheferna i processen med att implementera Marte Meo i verksamheterna?                                                                                                                      Lotten Roos, sektionschef inom ledsagning och avlösning i Malmö.  Jag har tidigare arbetat inom Daglig Verksamhet som omsorgspedagog och är utbildad inom scenkonst, projektledning, pedagogik och genusvetenskap. Jag har alltid varit intresserad av hur vi människor utvecklas genom kommunikation.


Platsen för Konferensen blir centralt i vår vackra huvudstad Stockholm  på Hotel Skeppsholmen

http://www.hotelskeppsholmen.se/

Inom kort kommer mer information och uppgifter för anmälan

Styrelsen

Dialogcafé i Göteborg

Marte Meo-gruppen i Väst

inbjuder till Marte Meo dialog-café med tema

Marte Meo som  generell insats  och som stöd för det enskilda barnet i skolan

med Lotta Ekberg, Marte Meo terapeut och Marte Meo vägledare i Båstad kommun.

Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till Marte Meo-vägledare resp. Marte Meo terapeuter samt även andra intresserade inom området.

Lotta Ekberg kommer att berätta om och visa filmer från sitt Marte Meo-arbete inom skolan både vad gäller generella insatser och som stöd till en enskild elev. Vi kommer också att under dagen skapa utrymme för deltagarna att i mindre grupper dela erfarenheter av Marte Meo-arbete inom skolan.

Tid             onsdagen 13 september 2017, kl 09.00-15.00

Lokal        Hotell Kusten, Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg  (spårvagn 3 från centralen)

Kostnad   1000kr/deltagare inkl moms Grupprabatt till utbildningsgrupper. Betalas in på bg 5184-6426. För utbildningsgrupper inom Marte Meo i Väst utgår ingen kostnad

Info           Monica Möllerstrand   0706-295 958  monica@mollerstrand.se

Åse Ljungquist           0706-365 849  info@relationochkommunikation.se