Alla inlägg

Angående GDPR

GDPR, General Date Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25/5 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kravet på hur en förening får behandla dina personuppgifter skärps.

Vill du veta mer kan du läsa på följande länkar:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-for-personuppgiftsbehandling/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ratt-till-information/

Vi kommer behöva ett samtycke från var och en för att samla uppgifter från våra medlemmar i ett register. Mailutskick kommer ske till alla medlemmar där det finns en länk att gå in på för att ge sitt samtycke eller avstå från detta. Om du är medlem och inte får detta mail inom några dagar så hör av dig till oss på svenskamartemeo@outlook.com

/Styrelsen

Samtalscafé i Stockholm

Den 8/5 var det ett samtalscafé i Stockholm. Det var många som kom och det blev en väldigt lyckad kväll. Tanken var att bjuda in till ett tillfälle för de som arbetar med Marte Meo i Stockholm med omnejd för att skapa möjlighet att ses och dela erfarenheter och behov med varandra. Det visade sig att det finns en stor aktivitet på många håll i Stockholmsområdet och det fanns önskemål att planera in en ny träff till hösten.

Marte Meo-gruppen i Väst inbjuder till Dialog Café

Marte Meo som behandlingsmetod eller komplementär insats i familjearbete…Torsdagen den 19 april 2018. Monica Möllerstrand och Åse Ljungquist som båda är Licensed supervisor Marte Meo kommer att hålla i detta dialogcafé.Syfte med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialogkring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen. Detta Marte Meo dialogcafé vänder sig till alla som deltar i en Marte Meoutbildning samt yrkesverksamma Marte Meo vägledare resp. Marte Meo terapeuter och är en del i att upprätthålla ett nätverk för Marte Meo i Väst.

Tid Torsdagen 19 april 2018 kl 09.00-15.00

Lokal Hotell Kusten Kustgatan 10, Chapmans torg, Majorna i Göteborg

(spårvagn 3 från centralen)

Kostnad 1200kr (varav moms200kr) betalas in på bg 5184-6426 eller ange fakturaadress vid anmälan. Grupprabatt 5:e går gratis Kaffe med smörgås på förmiddagen. Betalning oss tillhanda senast 20180328 Då vi har begränsat antal platser gäller ”först till kvarn” vid anmälan. Vänligen ange namn på dem som skall delta. Info Monica Möllerstrand  0706-295 958, monica@mollerstrand.se ÅseLjungqvist 0706-365 849 info@relationochkommunikation.se