Alla inlägg

Styrelsemöte i Helsingborg

Den 28/9 kommer styrelsen i Marte Meoföreningen sammanträda i Helsingborg. På fredagskvällen skulle det vara jättekul om ni som är aktiva i området vill gå med och äta middag med oss. Vi har vid några tillfällen träffat aktiva i de städer vi sammanträtt och det är mycket givande för oss att få höra om arbetet som sker bland våra medlemmar för att kunna tillgodose era önskemål inför kommande konferenser och för att hjälpa till att skapa nätverk.

Tyvärr har föreningen inte möjlighet att bjuda er på maten utan den som vill följa med står själv för kostnaden.

Är du intresserad av att träffa oss så skicka ett mail:

svenskamartemeo@outlook.com

/Styrelsen

 

Kort resumé från Färöarna 2018

Här kommer en kort resumé från Nordiska kongressen på Färöarna i maj 2018. Ing-Marie och Marie från styrelsen var med på kongressen som representanter för Svenska styrelsen. Under hösten kommer en mer utförlig sammanfattning av föreläsningarna från kongressen. Här kommer en kort version för våra medlemmar.

Läs resumé här.

 

 

Angående GDPR

GDPR, General Date Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25/5 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kravet på hur en förening får behandla dina personuppgifter skärps.

Vill du veta mer kan du läsa på följande länkar:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/rattslig-grund-for-personuppgiftsbehandling/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ratt-till-information/

Vi kommer behöva ett samtycke från var och en för att samla uppgifter från våra medlemmar i ett register. Mailutskick kommer ske till alla medlemmar där det finns en länk att gå in på för att ge sitt samtycke eller avstå från detta. Om du är medlem och inte får detta mail inom några dagar så hör av dig till oss på svenskamartemeo@outlook.com

/Styrelsen

Samtalscafé i Stockholm

Den 8/5 var det ett samtalscafé i Stockholm. Det var många som kom och det blev en väldigt lyckad kväll. Tanken var att bjuda in till ett tillfälle för de som arbetar med Marte Meo i Stockholm med omnejd för att skapa möjlighet att ses och dela erfarenheter och behov med varandra. Det visade sig att det finns en stor aktivitet på många håll i Stockholmsområdet och det fanns önskemål att planera in en ny träff till hösten.