Svenska Marte Meo-föreningen

Svenska Marte Meo-föreningen

Marte Meo-föreningen är en ideell förening, vars syfte är att sprida kunskap och information om Marte Meo-metoden.
Bland våra medlemmar finns idag bl.a psykologer, socionomer, pedagoger, logopeder och personal inom äldreomsorgen som i sin dagliga gärning arbetar med relationen mellan människor.